Vincent Beckers

JCI Kandidaat Jong Ondernemer 2024

Wat je ook wil bereiken, ga ervoor!

INVESTERINGSPLAN FLUVIUS 2023 – 2033

Het Investeringsplan geeft aan welke investeringen in het elektriciteits- en gasdistributienet Fluvius nodig acht voor de komende 10 jaar. Het Investeringsplan wordt jaarlijks geëvalueerd, besproken, waar nodig bijgestuurd en gepubliceerd. Het Investeringsplan verzamelt de uitgangspunten, de assumpties en de netwerkinvesteringen voor een goed beheer van de distributienetten in de komende 10 jaar.


VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATPLAN 2023

Op 12 mei 2023 heeft de Vlaamse Regering een nieuw Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) goedgekeurd. Het gaat om een update van het initiële VEKP dat in 2019 werd goedgekeurd. Met dit plan worden de inspanningen in de sectoren transport, gebouwen, landbouw, (lichte) industrie en de afvalsector, de zogenaamde ESR-sectoren, aangescherpt.


VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATPLAN – VOORTGANGSRAPPORT NOVEMBER 2023

Middels een periodiek voortgangsrapport wordt de Vlaamse Regering geïnformeerd over de evolutie van de Vlaamse broeikasgasemissies, cijfers rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, en de voortgang van doelstellingen en maatregelen.


INVENTARIS HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Het rapport geeft een beeld van het gebruik en de productie van hernieuwbare energie in Vlaanderen in de periode 2005-2017.


ELIA: ADEQUACY- EN FLEXIBILITEITSSTUDIE VOOR BELGIE 2024-2034

Elia publiceerde in het verleden studies die wijzen op de impact van de grote veranderingen in het Belgische energiesysteem en de vereiste maatregelen om daar tijdig op te kunnen inspelen. Dit laatste rapport bouwt daarop voort en beschrijft de adequacy- en flexibiliteitsbehoeften voor de periode 2024-2034.


JABBA VOOR PARTICULIEREN: HOE WERKT HET?

Uitleg start vanaf 18:29, de video zal op dat moment beginnen

JABBA ALS PANELGAST VAN FLEXIBILITEITSWEBINAR

De bijdrage van Jabba Start vanaf 1:12:35

ALPHAESS ESG REPORT 2022

Met dit ESG report willen we aantonen dat onze Chinese leverancier AlphaESS ook bezig is met het maatschappelijk welzijn en de ecologische voetafdruk. Je kan er meer info terug vinden op het gebied van milieu, maatschappij en governance.


COMPLEET DIGITAAL DOSSIER VOOR JCI 2024

Lees je liever het dossier digitaal? Dan kan je het hier terug vinden. Gelieve dit niet extern te delen aub.